Hvilken HMS-opplæring trenger du egentlig?

Øverste leder, mellomledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud er roller/funksjoner som er pålagt å ha HMS-opplæring. Hvordan vurderer du hva som er bra nok?

Lover og forskrifter stiller krav til at flere grupper i arbeidslivet skal ha HMS-opplæring.

For øverste leder er det laget en veileder for hva opplæringen skal inneholde, mens det for mellomledere stilles krav til «nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte».

For medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og verneombud er det et krav om minimum 40 timers opplæring.

– Regelverket åpner imidlertid for at partene i fellesskap kan avtale lenger eller kortere varighet basert på en forsvarlighetsvurdering. Forsvarlighetsvurderingen må ta utgangspunkt i kravene til opplæring, og så vurdere disse opp mot risikoforhold og aktuelle HMS-faktorer i virksomheten. Dersom man kommer frem til at enkelte tema er helt irrelevante, evt. at de kan spisses og snevres inn, kan man tilpasse og eventuelt forkorte opplæringen, sier Simployers HMS-rådgiver, Anne Sandtorp.

Timegrensene har skapt debatt

Muligheten til å korte ned på varigheten basert på en forsvarlighetsvurdering har i det siste skapt offentlig debatt.

Ifølge VG tilbyr enkelte aktører 40-timers HMS-opplæring gjennomført på 45 minutter til 2000 kroner.

– Det er et helt eget marked av slike tilretteleggere, som produserer dokumentasjon som myndighetene godkjenner. Myndighetene har dessverre en tendens til å tro på det som står skrevet på et dokument, sier Lar Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn, som er byggebransjens egen vaktbikkje, til VG.

Vurder opplæringen nøye

– Det finnes helt klart både gode og dårlige leverandører av HMS-opplæring. Jeg ville vært skeptisk til leverandører som har som eneste salgsargument at du sparer tid eller penger. Det er naturligvis ikke noe feil i seg selv at kurset er billig og effektivt, men hvis dette er hovedargumentet ville jeg nok sett nøyere på innholdsbeskrivelsen før jeg valgte den leverandøren, sier Sandtorp.

Hun minner om at det alltid er arbeidsgiver som sitter med ansvaret for at den opplæringen som gis på HMS-området er riktig og tilstrekkelig for virksomheten.

Må alltid gjøre en forsvarlighetsvurdering

Det innebærer at du er nødt til å gjøre en forsvarlighetsvurdering av HMS-opplæringen uansett om den er på 45 minutter eller 40 timer.

– Jeg forstår at man har lagt inn et timekrav for å unngå at mange tar alt for lite opplæring. Samtidig mener jeg det kan bli for stort fokus på antall timer, og ikke på innholdet. Det viktige er at du får en opplæring som er egnet for nettopp din virksomhet, så du oppnår den effekten du vil ha, enten det er for leder, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, sier Sandtorp.

Hun mener det kan virke mot sin hensikt å sitte i dagevis og lære om risikofaktorer som ikke er relevant i egen virksomhet.

– Dersom et verneombud i en kontorbedrift bruker mye tid på å lære om for eksempel arbeid i høyden eller håndtering av kjemikalier, så bygger det bare opp under en feiloppfatning om at HMS ikke gjelder for oss. Det er fullt mulig å  fylle 40 timer HMS-opplæring med relevant innhold for kontoransatte, men da kan ikke sveisere og sykepleiere delta på det samme kurset.

Bruk risikovurderingen din

Anne Sandtorp sitt råd er å se på kursbeskrivelsen og agendaen på det kurset du ønsker å benytte, og så vurdere dette opp mot egen virksomhet.

– Når du skal vurdere hva som er relevant i din virksomhet, kan du ta utgangspunkt i den kartleggingen og risikovurderingen som er gjort hos deg, altså at du ser på  hva dere driver med, hvilken risiko det kan  medføre, hvilke positive arbeidsmiljøfaktorer dere har og hva som er det aller viktigste å ha kontroll på hos dere.

Noen har kompetanse internt til å gjennomføre hele eller deler av opplæringen, mens andre må hente inn eksterne til dette, eller delta på åpne kurs holdt av eksterne aktører.

Hvis dere ender opp med en kortere opplæring enn 40 timer, skal dere dokumentere både den vurderingen dere har gjort og at partene i virksomheten er enige om omfanget av opplæringen.

Nettkurs eller fysiske kurs

Simployers rådgiver Anne Sandtorp sier mange lurer på om nettbaserte kurs er bra nok til HMS-opplæring. Det mener hun det kan være, i hvert fall hvis du går inn i det med ønske om å lære noe, og ikke bare er ute etter et kursbevis å vise frem ved et tilsyn.

– Nettkurs og fysiske kurs har ulike fordeler og ulemper. Fordelen med nettbasert opplæring er f.eks.  at det er større fleksibilitet for når opplæringen skal gjennomføres, slik at den  lettere kan tilpasses driften i virksomheten. Du kan også spare  kostnader til reise og opphold ved å delta fra arbeidsplassen eller hjemmefra. Kurs med fysisk oppmøte har den fordelen at du kan få utdypet informasjon fra kursholderen, og diskutere relevante eksempler. Det er også en fordel å møte personer fra andre virksomheter og lære av deres erfaringer, eller i fellesskap diskutere egne utfordringer og styrker hvis man arrangerer fysiske kurs i virksomheten. Ofte kan det være hensiktsmessig med en kombinasjon av nettkurs for å bygge en grunnleggende kompetanse og kurs med fysisk oppmøte for å kunne diskutere og sikre forståelse av innholdet, avslutter Anne Sandtorp.