Vi tilbyr følgende tjenester

 • Regnskapsføring

 • Lønn

 • Budsjettering

 • Årsoppgjør

 • Stiftelse av firma

 • Bedriftsetablering

 • Økonomisk rådgiving

 • Fakturering

 • Betalinger vi nettbank

 • Inkasso for våre kunder

 • Styrearbeid i praksis

 • Nyttige skjema