AS for sene med å velge revisor når vilkår for fravalg ikke lenger er til stede

Styret er pålagt å sørge for valg av revisor straks det er kjent at vilkårene for fritak ikke lenger er til stede. Mange tror de kan drøye valg av revisor. Dette er en misforståelse som i verste fall kan føre til tvangsoppløsning av selskapet.

Les mer på Regnskap Norge