Nasjonale tiltak fra regjeringen

Lurer du på hvilke tiltak som gjelder deg, din bedrift, eller din familie?

I lenken under finner du en oversikt over nasjonale tiltak fra regjeringen i forbindelse med koronasituasjonen

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/