Informasjon rundt håndtering av situasjon rundt koronaviruset

HVOR FINNES OPPDATERTE RETNINGSLINJER OG RÅD?

Helsemyndighetene sine råd og retningslinjer er til enhver tid gjeldende. Se oppdatert informasjon hos Folkehelseinstituttet, Næringslivets Sikkerhetsråd og UDs reiseråd.

I linken under finner dere litt informasjon rundt hvordan dere som arbeidsgivere kan håndtere situasjonen:

https://www.regnskapnorge.no/for-medlemmer/koronaviruset–hvordan-handtere-situasjonen/

Vi i Altipluss har flere ansatte som jobber hjemmefra, grunnet stengte barnehager og skoler har noen også små barn hjemme. Vi gjør det beste ut av situasjonen og prøver etter beste evne å levere som før. Kontoret har stengte dører, men ansatte på jobb. Dersom noe skal leveres bes det om at dere benytter postkassen ved innganger, eventuelt at dere tar kontakt per telefon for å avtale levering.

Hilsen oss i Altipluss AS